fbTrack

Praca w samorządzie

Pracownicy nadzoru budowlanego nie są samorządowymi

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Czy pracowników powiatowego nadzoru budowlanego należy objąć regulaminem wynagradzania, o którym mowa w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych? Jeżeli tak, to kto dla nich taki regulamin wydaje?
[b]Nie[/b]. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych pracodawca samorządowy w regulaminie wynagradzania określi dla pracowników samorządowych wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych oraz szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.
Postanowienia tego artykułu nie znajdą w tym wypadku zastosowania. Jak bowiem wynika z treści art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, jej przepisów nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w gminach, powiatach i województwach, których status prawny określają odrębne przepisy.
Do pracowników powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego stosuje się przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1C82D698CED58F13997F4669B92C599B?id=293420]ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1505 ze zm.)[/link] albo [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=162332]ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 86, poz. 953 ze zm.)[/link]. [i][b]Podstawa prawna:[/b] – art. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292862]ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 ze zm.)[/link], – art. 86 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C84B5F91B0C2065DF65434DC62A519E8?id=183262]ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 118 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL