fbTrack

Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego nie następuje

www.sxc.hu
[b]Od 1 marca zatrudniliśmy zleceniobiorcę. Został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego. Do chorobowego nie, bo złożył pisemne oświadczenie, że nie chce temu ubezpieczeniu podlegać. Teraz zmienił zdanie. Czy możemy złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych i zgłosić go z okresem wstecznym?[/b]Zleceniobiorca, który np. 17 maja wystąpił do płatnika o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 1 marca, może zostać objęty tym ubezpieczeniem nie wcześniej niż od 17 maja.Wynika to z art. 14 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333804]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.)[/link].Przepis ten przewiduje, że objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia, w którym ten wniosek został zgłoszony.W celu przekazania zgłoszenia do ZUS płatnik...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL