fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 123 z 9 lipca 2010

[b]Ustawa[/b] (poz. 835) z 24 czerwca o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku; weszła w życie 9 lipca.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 836 – 840):
- [b]pracy i polityki społecznej[/b], z 7 i 9 lipca, w sprawie:
– sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
– nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie; oba 9 lipca,
- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 24 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt; 24 lipca,
- [b]sprawiedliwości[/b] z 7 lipca w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych; 10 lipca,
- [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 6 lipca w sprawie kierowania ruchem; 10 lipca.
[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=360158]Dz.U. Nr 123[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA