fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy inspektor nadużywa twojej gościnności, złóż sprzeciw

Rzeczpospolita
Działania kontrolujących nas urzędników zawsze powinny pozostawać w związku z przedmiotem kontroli i wynikać z zakresu upoważnienia. W przypadku nadużyć przedsiębiorcy mogą bronić swych praw
Katalog uprawnień urzędników został sformułowany w sposób bardzo szeroki.Kontrolujący mają w szczególności prawo do wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego (bez konieczności uzyskania przepustki), żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przesłuchania świadków oraz zasięgnięcia opinii biegłych.Urzędnicy mogą podejmować także inne czynności, jeżeli tylko są one związane z przedmiotem kontroli i nie naruszają przepisów prawa.[srodtytul]Co musi zapewnić przedsiębiorca...[/srodtytul]Natomiast podmioty kontrolowane zostały obciążone licznymi obowiązkami. Podstawowym z nich jest umożliwienie urzędnikom dokonywania czynności kontrolnych.[b]Kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić warunki...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA