fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Ulga rehabilitacyjna

Fotorzepa, Maciej Kaczanowski Maciej Kaczanowski
Poniosłam wydatki na odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego. Mam fakturę potwierdzającą zapłatę. Jestem osobą niepełnosprawną. Czy mogę skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
[b]Tak[/b]. Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają m.in. wydatki poniesione na odpłatność za: pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
W art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT wyraźnie podane są rodzaje zakładów, w których pobyt i związane z nim wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną można uznać za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne.
W tej sytuacji czytelniczce przysługuje uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego (szpitalu uzdrowiskowym, sanatorium) lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.
Wydatek ten podlega odliczeniu w roku podatkowym, w którym został poniesiony. Wysokość poniesionego wydatku ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z których wynika, kto poniósł wydatek, w jakiej wysokości i na jaki cel. Potwierdza to [b]interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 30 czerwca 2010 r. (IPPB4/415-316/10-2/JS)[/b].
[i]Podstawa prawna:
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 52, poz. 307 ze zm.)[/link]. [/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA