fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS odpowie tylko na konkretny wniosek

Rzeczpospolita
Przedsiębiorca może wystąpić do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne
Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji nie może zawierać żądania udzielenia przez ZUS pisemnej interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych w oderwaniu od indywidualnej sprawy przedsiębiorcy. Natomiast może dotyczyć zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzenia przyszłego.Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest właściwy do wydania interpretacji przepisów w sprawach:- podlegania ubezpieczeniom społecznym,- podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),- stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na FP i FGŚP,- zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na FP i FGŚP,- zasad ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w świetle przepisów Tytułu II Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA