fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wzmianka o zajęciu komorniczym w świadectwie pracy

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Przyszło zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia pracownika przez urząd skarbowy. Czy na świadectwie pracy tego zatrudnionego trzeba zamieścić o tym informację?
[b]Tak.[/b] Pracodawca ma obowiązek zawarcia takiej informacji w świadectwie pracy. Kodeks pracy stanowi bowiem, że w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym (art. 97 § 2 zd. 2).W sytuacji, o której mowa w pytaniu, organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego. Zatem zastosowanie znajdą przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6B268F03077D133015D9268F26852F2C?id=179915]ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.)[/link]. I tak, stosownie do art. 75 tej ustawy, we wzmiance o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy pracodawca wskazuje organ egzekucyjny, numer sprawy egzekucyjnej i wysokość potrąconych już kwot. Pracodawca ma również obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego, że osoba, której wynagrodzenie zostało zajęte, przestała u niego pracować.Ponadto, jeżeli dotychczasowemu pracodawcy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA