Rpkom

Wciąż trwają kontrole UOKiK u operatorów

Nadal trwają kontrole Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów u operatorów komórkowych. Jak potwierdziła Małgorzata Cieloch, rzeczniczka UOKiK, biura Orange nie było kontrolowane. Urząd nie odpowiedział na szczegółowe pytania rpkom.pl na ten temat.
- Podczas prowadzonego postępowania UOKiK nie informuje o szczegółach prowadzonych działań. Kontrola jest prowadzona w ramach postępowania wyjaśniającego przed Prezesem UOKiK i służy zebraniu materiału dowodowego, który będzie podstawą późniejszej analizy i ustaleń - stwierdziła Małgorzata Cieloch.
  Trwające kontrole nie oznaczają, że wszczęto postępowanie antymonopolowe przeciwko któremukolwiek z kontrolowanych operatorów. - Po zakończeniu [kontroli - przypis rpkom.pl] dokonana zostanie ocena zebranego materiału pod kątem tego, czy na jego podstawie można stwierdzić istnienie podstaw do postawienia zarzutów naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję.  Jedną z konsekwencji kontroli z przeszukaniem może więc być wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciw przedsiębiorcom łamiącym zasady konkurencji - oświadczyła rzeczniczka UOKiK.
Źródło: rpkom.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL