fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Dochód przestaje się liczyć

Fotorzepa
Opiekujący się niepełnosprawnymi bliskimi otrzymają wsparcie niezależnie od sytuacji materialnej. Dotychczas tylko, gdy dochód nie przekraczał 583 zł
Ta zmiana weszła w życie 1 stycznia 2010 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335524]Nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza ustawa z 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (DzU nr 219, poz. 1706)[/link].
Była bardzo oczekiwana, o czym świadczą choćby listy do redakcji: „Jestem matką niepełnosprawnego od urodzenia dziecka. Nigdy nie podjęłam pracy, bo syn urodził się tuż po ukończeniu przeze mnie studiów. Nie dostaję świadczenia pielęgnacyjnego, bo mąż nieźle zarabia. Nie mogę pracować i martwi mnie, że nie odkładam nic na emeryturę” – pisze czytelniczka.
Rzeczywiście, dotychczas świadczenie przysługiwało, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 583 zł. Teraz wsparcie będzie można otrzymać niezależnie od tego, jaka jest sytuacja finansowa bliskich niepełnosprawnego. Chodzi nie tylko o dodatkowe pieniądze. Jeśli opiekun ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, to jest również z tego tytułu ubezpieczony emerytalnie, rentowo i zdrowotnie.
– Osoby, które występowały o świadczenie pielęgnacyjne i otrzymały odmowy, bo nie spełniły kryterium dochodowego, mogą teraz zgłosić się ponownie. Wnioski złożone od stycznia będziemy rozpatrywać już według nowych przepisów – wyjaśnia Joanna Błachowska-Kurbiel, dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń. – Oczywiście o pomoc mogą także wystąpić osoby, które dotychczas tego nie robiły.
[srodtytul]Komu się należy[/srodtytul]
Świadczenie pielęgnacyjne pobierają przede wszystkim matki opiekujące się ciężko chorymi dziećmi. Otrzymywanie go przez inne osoby, np. babcię, rodzeństwo, budziło wątpliwości.
Od stycznia świadczenie przysługuje osobie spokrewnionej w pierwszym stopniu z niepełnosprawnym, na której ciąży obowiązek alimentacyjny – czyli matce, ojcu, dzieciom. Może je także dostać inna osoba, na której ciąży ten obowiązek, jeżeli nie ma spokrewnionych w pierwszym stopniu albo nie są w stanie sprawować opieki. W konkretnym wypadku oceni to gmina. Będzie mogła przeprowadzić w tej sprawie wywiad środowiskowy, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji.
Nadal świadczenia pielęgnacyjnego nie będzie mogła otrzymać żona opiekująca się niepełnosprawnym mężem (i odwrotnie). Ciągle bowiem wyklucza je pozostawanie niepełnosprawnego w związku małżeńskim.
Nie otrzymają go też opiekunowie, którzy mają prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.
[srodtytul]Na dłuższy czas[/srodtytul]
Świadczenie pielęgnacyjne będzie ustalane na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony – to do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności. Jeśli w ciągu trzech miesięcy od wydania orzeczenia zainteresowany złoży wniosek o świadczenie, to uzyska je od miesiąca, w którym ubiegał się o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Oczekiwanie na decyzję powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności nie spowoduje więc utraty świadczenia pielęgnacyjnego.
Ministerstwo Pracy szacuje, że liczba świadczeniobiorców wzrośnie o 3,2 tys. osób, a wydatki z tego tytułu o 24,8 mln zł.
[ramka][srodtytul]Kto otrzyma świadczenie[/srodtytul]
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
> matce albo ojcu,
> innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,
> opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- Od listopada 2009 r. świadczenie to wynosi 520 zł.[/ramka]
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA