Wytłumaczeniem może być błąd albo groźba

www.sxc.hu
Pracownik nie może swobodnie odwołać oświadczenia o zmianie warunków zatrudnienia złożonego pracodawcy. Może jedynie próbować się uchylić od jego skutków, ale tylko wówczas, gdy było dotknięte jedną z wad oświadczenia woli
Zmiana warunków pracy lub płacy może nastąpić za porozumieniem stron. Wymaga ono zgodnego oświadczenia woli obu stron umowy o pracę decydujących się na modyfikacje zapisów łączącej je umowy.Porozumienie powinno więc zawierać wskazanie, jakie warunki ulegają zmianie, oraz określenie, że strony zgodnie wyrażają wolę na takie zmiany.Porozumienie to, dla uniknięcia ewentualnych sporów, lepiej zawrzeć na piśmie. Następuje to zwykle poprzez złożenie przez pracodawcę pisemnej propozycji pracownikowi i wyrażenie przez niego zgody poprzez złożenie podpisu.[srodtytul]Jest wiążące[/srodtytul]Zawarcie porozumienia zmieniającego treść umowy o pracę jest wiążące dla obu stron. Dlatego też strony nie mogą swobodnie zmienić zdania i wycofać się z zawartego porozumienia.Zwłaszcza pracownik, który podpisał porozumienie zmieniające, nie ma możliwości dowolnego odwołania swojego oświadczenia. Odwołanie może być skuteczne tylko wtedy, gdy doszło do pracodawcy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL