Jak zatrudnić wspólników spółki cywilnej w realizacji projektu unijnego?

[b]Mam pytanie w sprawie zatrudniania właścicieli spółki cywilnej w projekcie społecznym, finansowanym z funduszy UE (z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki): jak zatrudniać właścicieli spółki cywilnej w projekcie?Opis sytuacji: spółka cywilna chce realizować projekt społeczny w ramach PO KL. Właścicielami spółki są 2 osoby, które prowadzą dwie działalności gospodarcze, powiązane ze sobą właśnie spółką cywilną. Spółka prowadzona jest na zasadach partnerskich, tj nie ma dyrektora, prezesa, zastępcy, itd. Właściciele spółki nie pobierają wynagrodzenia z tytułu posiadania spółki, nie pełnią też stanowisk kierowniczych. W planowanym projekcie właściciele spółki chcieliby włączyć się w część realizowanych działań i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. W jakiej formie mogą być zatrudnieni? Na jaką umowę cywilnoprawną/fakturę?Problem polega na tym, że spółka przy realizacji projektu stanie się grantobiorcą, a grantobiorca sam siebi...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL