Układ ratalny nie przeszkadza w zawieszeniu działalności

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Mam z ZUS podpisaną umowę o układ ratalny. Czy mogę zawiesić działalność, bo jest nieopłacalna?
[b]Tak[/b], można zawiesić działalność gospodarczą i w czasie tego zawieszenia regulować raty składek na ZUS zgodnie z umową (układ ratalny).Przedsiębiorca, który nie radzi sobie z zaległościami wobec ZUS, z tytułu składek ubezpieczeniowych ma prawo skorzystać z kilku rozwiązań, dzięki którym może uniknąć wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji. Jednym z nich jest rozłożenie długu na raty. Pozwala na to art. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=01E934F8E8C52292F23E32182E640DF4?n=1&id=184677&wid=327789]29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585[/link], dalej ustawa systemowa).Rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy – układu ratalnego, który może obejmować nie tylko należności składkowe, które już są wymagalne (tzn. upłynął termin ich płatności), ale także należności niewymagalne, o ile firma nie jest w stanie ich uregulować nawet prz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL