Urzędnicy

Wyższe wynagrodzenia służby cywilnej

Fotorzepa, Piotr Wittman Piotr Wittman
Od 1 stycznia nowe rozporządzenie dotyczące m.in. stopni służbowych urzędników służby cywilnej i mnożników do ustalania wynagrodzenia
1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie [link= http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=79A378D00207A8D7BE1CA8D85CABEC3C?id=334386]rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ([b]Dz. U. Nr 211, poz. 1630[/b]). [/link]
Rozporządzenie zostało opublikowane w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E798C25DB05BFF6D46036AE8629A59?id=334386]Dzienniku Ustaw z 14 grudnia 2009 r. Nr 211. [/link] Stanowi ono wykonanie upoważnienia zawartego w art. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F1016B4E9079EBD1DD9C75B7B9ACD418?id=293420] 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ([b]Dz. U. Nr 227, poz. 1505[/b]),[/link] zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów określił w drodze rozporządzenia:
1. wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk; 2. kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych; 3. mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej; 4. stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożniki dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego; 5. warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej; 6. warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania. W zakresie wykazu stanowisk urzędniczych powyższe rozporządzenie w zasadzie powtarza dotychczasowe rozwiązania z pewnymi wyjątkami (m. in. uwzględnia wyższe stanowiska w służbie cywilnej wymienione w art. 52 ustawy o służbie cywilnej). W rozporządzeniu określono również kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, jeżeli nie są one uregulowane w przepisach szczególnych – co do zasady powielając obowiązujący stan prawny, uwzględniono przy tym konieczność określenia wymaganych kwalifikacji dla wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Określono także rozpiętość mnożników, będących podstawą do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej, które zostały obliczone na podstawie danych o indywidualnych wynagrodzeniach zasadniczych członków korpusu służby cywilnej na dzień 30 kwietnia 2009 r.”.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL