Od stycznia 2010 r. dłużej na zasiłkach macierzyńskich

www.sxc.hu
To dobra wiadomość nie tylko dla pracowników, ale też zleceniobiorców i prowadzących działalność gospodarczą. Wszyscy zyskają dodatkowy czas na realizację obowiązków rodzicielskich, za który zapłaci ZUS
Zasiłek macierzyński (dalej zasiłek) przysługuje tym, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, tj.- pracownikom – za okres udzielonego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego,- innym osobom, np. zleceniobiorcom, osobom prowadzącym pozarolniczą działalność – za takie same okresy urlopów, z jakich korzystają pracownicy; w związku z tym wszystkie zasady opisane w tym artykule ich również dotyczą, z wyjątkiem zasiłku w okresie zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu.Wynika to z art. 29 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)[/link].[srodtytul]Kolejne tygodnie...[/srodtytul]Pracownica, która urodziła dziecko, ma prawo, po wykorzystaniu pods...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL