Banki

Jest zgoda na fuzję BPH i GE Money Banku

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
KNF jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku BPH i GE Money Bank poprzez przeniesienie majątku GE Money Bank na Bank BPH
- Planujemy, że fuzja nastąpi z końcem tego roku — mówi Józef Wancer, prezes BPH. Żeby tak się stało, sąd musi do końca miesiąca zarejestrować połączenie spółek.
Fuzja zostanie przeprowadzona poprzez przeniesienie majątku GE Money Bank na BPH. Komisja zgodziła się także, żeby General Electric Company z USA pośrednio wykonywał prawa głosu z akcji uprawniających do 66 proc. lub więcej, jednak poniżej 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BPH. Operacyjne połączenie banków (m. in. ujednolicenie systemów informatycznych) ma zakończyć się w pierwszej połowie przyszłego roku. Połączony bank będzie miał łącznie 2,35 mln klientów. Umowy klientów GE Money Banku będą obowiązywały w połączonej instytucji i nie będą wymagały zawierania aneksu. Do spłaty kredytów zaciągniętych w GE Money Banku klienci będą mogli używać dotychczasowych numerów rachunków i blankietów spłat.
O ewentualnych zmianach numerów rachunków bank będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem. Dla tych, którzy korzystają z usług GE Money Banku fuzja z BPH będzie oznaczała zmianę nazwy i logo, ponieważ połączona instytucja będzie działała pod nazwą BPH. W logo spółki jest nazwa BPH oraz grupa GE Capital. Dla klientów BPH fuzja oznacza jedynie, że będą mieli dostęp do większej sieci oddziałów. Ich umowy, rachunki pozostają bez zmian. Zgodnie z przyjętą w lipcu strategią nowa instytucja będzie dążyła do tego, aby do 2012 roku osiągnąć wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) w wysokości 17 proc. lub więcej oraz wskaźnik kosztów do dochodów (cost/ income) poniżej 50 proc.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL