Podatki

Pomóż potrzebującym i skorzystaj z ulgi

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj
Mamy jeszcze dwa tygodnie, aby przekazać darowiznę na szczytne cele. Odliczymy ją od dochodu w zeznaniu rocznym. Dzięki temu zaoszczędzimy na podatku
Darowizna nie wymaga zachodu. Wystarczy przelać pieniądze na konto organizacji (fundacji, stowarzyszenia), która prowadzi działalność charytatywną.
Można też przekazać prezenty. Poza satysfakcją z tego, że pomogliśmy innym, pomniejszymy o darowiznę swój dochód. Datki możemy odliczyć tylko w tym roku, w którym je przekazaliśmy. Jeśli więc zależy nam na wykorzystaniu ulgi w zeznaniu za 2009 r., pospieszmy się.
[srodtytul]Dla kogo i na co [/srodtytul] Aby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim darowizna musi być przeznaczona na cele wskazane w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6C85033A29D2F60E8C0A244EFAA2D717?id=169569]ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[/link]. Są one bardzo różne – np. działania charytatywne, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrona i promocja zdrowia, wypoczynek dzieci i młodzieży. Chodzi o wsparcie działalności społecznie użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, które nie należą do sektora finansów publicznych oraz nie działają w celu osiągnięcia zysku, np. fundacje i stowarzyszenia. [b]Obdarowany nie musi mieć jednak statusu organizacji pożytku publicznego. [/b] [srodtytul]Zachowaj dokumenty [/srodtytul] Jeżeli przekazujemy pieniądze, darowiznę potwierdza dowód wpłaty na konto obdarowanej organizacji. Trzeba na nim wpisać cel, na jaki ma być przeznaczona. Potrzebujących można też wesprzeć darowizną rzeczową – sprzętem medycznym, ubraniami, zabawkami, komputerem albo samochodem. Aby skorzystać z ulgi, musimy mieć dokument, z którego wynika wartość prezentów oraz to, że obdarowany je przyjmuje. Takie warunki najczęściej spełnia umowa darowizny. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozliczają się według skali (np. pracownicy, zleceniobiorcy) i wypełniają PIT-36 lub PIT-37, a także ryczałtowcy. Odliczenie nie przysługuje natomiast przedsiębiorcom płacącym podatek liniowy, chyba że oprócz zysków z działalności mają też dochody z innych źródeł, np. umowy o dzieło. Ulgę wykazujemy w załączniku PIT/O. Musimy tam też podać dokładne dane obdarowanej organizacji. [srodtytul]Pamiętaj o limicie[/srodtytul] Darowizny można odliczyć do wysokości 6 proc. swojego dochodu (osoby prawne nawet 10 proc.). W ramach tych limitów mogą się rozliczać podatnicy, którzy wspomagają organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (np. fundacje i stowarzyszenia) oraz przekazują datki na cele kultu religijnego. Bez ograniczeń można natomiast pomniejszać dochód o darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła (patrz ramka). [ramka][b]Na Kościół bez ograniczeń[/b] [b]? Darowizny kościelne można odliczyć w całości. Ale trzeba mieć sprawozdanie od księdza.[/b] Musi z niego wynikać, że darowizna została wykorzystana na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Urzędy uważają, że sprawozdanie powinno szczegółowo opisywać co, kiedy i komu przekazano. Taki obowiązek nie wynika z przepisów, poza tym Kościół pomaga potrzebującym na różne sposoby (np. wydaje posiłki albo zapewnia noclegi) i nie zawsze da się te działania udokumentować. Jedno jest pewne – im dokładniejsze sprawozdanie, tym większe szanse na wygraną w sporze z fiskusem. [b]? Sprawozdanie trzeba sporządzić w ciągu dwóch lat od darowizny.[/b] Oprócz tego darczyńca powinien mieć dowody potwierdzające jej przekazanie. [/ramka] [i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=p.wojtasik@rp.pl]p.wojtasik@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL