Ekonomia

Lepiej przemyśleć

wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
KFP, krzysztof mystkowski krz krzysztof mystkowski
Książka Tima Hursona poświęcona „lepszemu myśleniu” w planowaniu strategicznym w korporacjach spotkała się z przychylnym przyjęciem przez osoby związane z doradztwem i konsultingiem.
Autor urodzony w Afryce Płd., wykształcony w Nowym Jorku, jest obywatelem kanadyjskim. Wiele lat zajmował się strategią zmian społecznych, a od kilkunastu lat rozwija technikę rozwiązywania problemów w korporacjach znaną pod nazwą model kreatywnego myślenia (Productive Thinking Model). Książka „Think Better”, nad którą Hurson pracował 15 lat, opisuje w szczegółach sześcioetapowy proces kreatywnego myślenia zawierający nieodłączne elementy burzy mózgów. Do kreatywnych rozwiązań dochodzi się w efekcie serii wielogodzinnych debat. Podstawowym założeniem autora jest dość oczywiste stwierdzenie, że wszystko można przemyśleć jeszcze lepiej, i pokazanie, jak do tego należy się zabierać.
Pierwszy etap „O co chodzi?” polega na identyfikacji pól problemu wymagających rozpatrzenia. W drugim etapie „Co jest sukcesem?” określa się kryteria sukcesu. Dopiero trzeci etap „Jakie jest pytanie?” poświęcony jest zdefiniowaniu rzeczywistego problemu do rozwiązania. W czwartym etapie „Udzielanie odpowiedzi” tworzy się wstępne pomysły rozwiązań. Etap piąty „Wykuwanie rozwiązania” polega na przetworzeniu pomysłów na rzeczywiste, mocno uzasadnione rozwiązania. Wreszcie, na koniec w etapie „Ustaw zasoby” ustala się środki i zasoby do realizacji rozwiązania. Książka składa się z 14 niezwykle starannie opracowanych rozdziałów. Każdy rozpoczyna się od motta przedstawiającego w sugestywny sposób ideę przekazu tej części książki. Rozdział 9. opisujący trzeci krok zawiera myśl Petera Druckera, że największe problemy nie wynikają ze złych odpowiedzi, ale z niewłaściwie postawionych pytań. Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek realizacji strategii, jak choćby taką, że oprócz tego, żeby wiedzieć, co robić, równie ważna jest wiedza, czego robić nie należy.
[i]Tim Hurson, „Think Better”, McGraw-Hill, Nowy Jork[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL