Prawo w firmie

Zabezpiecz się przed wahnięciami kursów

www.sxc.hu
Firmy rozważnie wykorzystują opcje. Takie instrumenty mogą ograniczyć ryzyko transakcji na zagranicznych rynkach
Cały problem z opcjami wziął się z tego, że część firm zaczęła je wykorzystywać nie tylko jako instrument służący zabezpieczeniu, ale dodatkowo jako element spekulacji. Miało to przynieść dodatkowe korzyści finansowe, ale z samego założenia niosło z sobą ryzyko strat.I gdy doszło do załamania się kursu złotego prasa zaczęła donosić o stratach liczonych w dziesiątkach milionów.Warto jednak pamiętać, że opcje zostały wymyślone jako instrument zbliżony do ubezpieczenia. Z góry płacimy składkę za to, że ktoś przejmuje za nas ryzyko zmian wartości określonych instrumentów bazowych (np. wartości waluty, akcji, indeksów, oprocentowania, towaru itp.). Dzięki temu później możemy spać spokojnie.[srodtytul]Instrument pochodny[/srodtytul]Czym zatem jest opcja?Jest to instrument pochodny. W transakcji, czy inaczej umowie opcji, muszą wystąpić dwie strony. Jedna z nich sprzedaje opcję, czyli zobowiązuje się do wykonania w przyszłości pewnej transakcji ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL