Czasem zasiłek macierzyński dostanie ten, kto nie ma już etatu

www.sxc.hu
Tak będzie, jeżeli kobieta straci posadę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. A także w sądowo udowodnionych przypadkach nieprawidłowego zwolnienia
Świadczenie to z reguły przysługuje, jeżeli pracownica w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego urodziła lub przyjęła dziecko na wychowanie, w tym także w ramach rodziny zastępczej.Taka zasada wynika z art. 29 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.[/link]; dalej ustawa).[b]Otrzymanie zasiłku macierzyńskiego nie jest związane z koniecznością przebycia okresu wyczekiwania,[/b] który jest wymagany do uzyskania zasiłku chorobowego.Jednak może się zdarzyć i tak, że zasiłek macierzyński będzie przysługiwał pracownicy, także gdy urodziła dziecko po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, czyli po zakończeniu zatrudnienia. Jest to możliwe w ściśle określonych przypadkach. Gdzie ich szukać? Wymienia je art. 30 ustawy.[srodtytul]Ogłoszenie likwidacji[/srodtytul]Zgodnie z nim pr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL