Płace

Na całym etacie na rękę więcej o blisko 30 zł

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Dokładna wartość podwyżki zależeć będzie od tego, czy podwładny dojeżdża do pracy, czy pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka. I od tego, czy korzysta z tzw. ulgi
W przyszłym roku nie zmieniają się ani dane podatkowe, ani składkowe, jakich potrzebujemy do obliczenia wynagrodzenia za pracę netto.
[srodtytul]Ta sama skala i koszty...[/srodtytul] Nadal będą obowiązywać dwa progi podatkowe:
- 18 proc. przy podstawie opodatkowania do 85 528 zł, przy czym kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł, - 32 proc. przy podstawie opodatkowania przekraczającej 85 528 zł (podatek wynosi w tym wypadku 14 839,02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad wskazaną wartość). Nic się też nie będzie działo, jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodów i tzw. ulgę zmniejszającą podatek. Wyniosą zatem: - podstawowe koszty uzyskania przychodu 111,25 zł miesięcznie (gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej); limit roczny przy przychodach z jednego zakładu pracy to 1335 zł, a z kilku 2002,05 zł, - podwyższone koszty uzyskania przychodu 139,06 zł miesięcznie (gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę); limit roczny przy przychodach z jednego zakładu pracy to 1668,72 zł, a z kilku 2502,56 zł, - ulga obniżająca zaliczkę na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej 46,33 zł (1/12 x 556,02 zł); stosujemy ją wtedy, gdy pracownik złożył PIT-2 (oświadczenie w celu zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej). Wynika to z art. 22 ust. 2 i art. 27 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.[/link], dalej updof). [srodtytul]…oraz składki ZUS[/srodtytul] Nie musimy też szukać wysokości składek ZUS-owskich. Pozostają one bowiem bez zmian w stosunku do tegorocznych. Liczymy zatem: - składkę zdrowotną pełną w wysokości 9 proc., a odliczaną od podatku 7,75 proc. (art. 79 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=282315]ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm., oraz art. 27b updof),[/link] - składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika w wysokości: 9,76 proc. emerytalna, 1,5 proc. rentowa, 2,45 proc. chorobowa (art. 16 ust. 1b i art. 22 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=01E934F8E8C52292F23E32182E640DF4?n=1&id=184677&wid=327789]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU z 2009 r. nr 205, poz 1585 ze zm.[/link], dalej ustawa systemowa). [srodtytul]Kilka kwot netto[/srodtytul] Mimo że kwota minimalnego wynagrodzenia brutto jest jedna, to wartość netto nie będzie jednakowa dla wszystkich otrzymujących pensję na tym poziomie, jeśli są zatrudnieni na cały etat i nie są w pierwszym roku pracy. Różnice wynikają po pierwsze z kosztów uzyskania przychodów, jakie musimy zastosować u konkretnego pracownika. A po drugie, czy zatrudniony złożył PIT-2, czy nie. To dlatego mogą być aż cztery kwoty netto: [link=http://www.rp.pl/galeria/6,1,402991.html]zobacz minimalna pensja netto przy podstawowych kosztach przychodu[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/galeria/6,2,402991.html]minimalna pensja netto przy podwyższonych kosztach przychodu[/link], tj. dla pracownika: - z podstawowymi kosztami uzyskania przychodu, który złożył PIT-2 i go nie złożył, - z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu, który złożył PIT-2 i go nie złożył. [b][link=http://www.rp.pl/galeria/6,1,402991.html] Zobacz minimalną pensję netto przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu[/link][/b] [b][link=http://www.rp.pl/galeria/6,2,402991.html] Zobacz minimalną pensję netto przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu [/link][/b] Sposób prowadzenia obliczeń jest w każdym wariancie identyczny. Stąd nie występują żadne różnice do etapu ustalania zaliczki na podatek dochodowy. Dopiero tu koszty uzyskania przychodów i ulga powodują powstanie odrębności. Tę samą metodologię obliczeń musimy stosować, gdy zatrudniamy pracowników na niepełnych etatach. Tyle że u nich wartość minimalnej pensji jest proporcjonalna do liczby godzin pracy, przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Tak wynika z art. 8 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=167521]ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.[/link], dalej ustawa o minimalnym wynagrodzeniu). Wartość przyszłorocznych poborów w kwotach brutto i netto osób zatrudnionych na pół etatu, 3/4 i 2/3. [b][link=http://www.rp.pl/galeria/6,3,402991.html]Zobacz minimalne pensje dla niektórych niepełnoetatowców[/link].[/b] Ci, którzy w przyszłym roku zaczną karierę zawodową, mogą liczyć na nie więcej niż 1053,60 zł brutto (jeśli pracodawca nie zaproponuje więcej). Taki poziom gwarantuje im bowiem w pierwszym roku pracy art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Na rękę otrzymają zatem przy zatrudnieniu na cały etat: 1) 800,34 zł (podstawowe koszty uzyskania przychodu i złożony PIT-2), 2) 754,34 zł (podstawowe koszty uzyskania przychodu i niezłożony PIT-2), 3) 805,34 zł (podwyższone koszty uzyskania przychodu i złożony PIT-2), 4) 759,34 zł (podwyższone koszty uzyskania przychodu i niezłożony PIT-2). [ramka][b][link=http://www.rp.pl/artykul/312087,404690_.html]Zobacz komentarz wideo naszej ekspertki[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL