Aplikacje/egzaminy

Radcowie mają już plan szkolenia aplikantów

Fotorzepa, Tom Tomasz Jodłowski
Na naukę trzeba poświęcić dwa dni w tygodniu. Większy nacisk położono na zajęcia praktyczne. Będą nowe przedmioty, m.in. marketing i negocjacje
Osoby, które 1 stycznia 2010 r. rozpoczną aplikacje prawnicze, z niecierpliwością czekają na program szkolenia. Uchwaliła go już Krajowa Rada Radców Prawnych na potrzeby aplikacji radcowskiej, skróconej z trzech i pół roku do trzech lat. Towarzyszy mu nowy regulamin aplikacji, który zwiększa rolę zajęć praktycznych.
[srodtytul]Więcej ćwiczeń[/srodtytul] Szkolenie zawodowe ma zajmować aplikantowi dwa dni w tygodniu. Jeden będzie przeznaczony na wykłady i ćwiczenia, które organizuje okręgowa rada, a drugi na praktyki, za które odpowiadają patroni lub opiekunowie praktyk. Wykłady mają odbywać się metodą konwersatoryjną lub seminaryjną, a prowadzący powinni się odwoływać do przykładów konkretnych spraw. Ćwiczenia zakładają zaś aktywny udział wszystkich aplikantów w grupie.
– Chcemy zmienić sposób przekazywania wiadomości z akademickiego na bardziej praktyczny, ale zdajemy sobie sprawę, że w dużych izbach to może być trudne ze względu na liczbę aplikantów. Izby będą ustalać własne plany szkoleniowe – mówi Dariusz Sałajewski, wiceprezes KRRP. Na I roku aplikanci będą poznawać zasady wykonywania zawodu radcy, podstawy działania samorządu i zasady etyki profesjonalnej. [b]Zapoznają się także z funkcjonowaniem sądów i prokuratury – na wykładach, które ma w porozumieniu z samorządem zorganizować Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (to zamiast kilkumiesięcznych praktyk, które zlikwidowano).[/b] W programie znalazły się też: prawo konstytucyjne i ustroju ochrony organów prawnej, prawo i postępowanie karne, prawo i procedura cywilne. Na II roku kontynuowane będzie szkolenie z postępowania cywilnego. Poza tym przewidziane są zajęcia z prawa: rodzinnego, wykroczeń, pracy, gospodarczego, spółek handlowych, upadłościowego i ochrony własności intelektualnej. Ostatni rok obejmuje prawo i procedurę administracyjną. Oprócz tego aplikanci będą zgłębiać m.in. prawo: finansowe, rynków kapitałowych, podatkowe i celne oraz unijne. W programie umieszczono także kształcenie umiejętności prezentacji i przekonywania, retoryki, erystyki, etykiety, marketingu usług prawniczych, komunikacji z klientem, negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem. KRRP przygotowała wykaz aktów prawnych, których znajomości będzie się wymagało na zajęciach i kolokwiach w poszczególnych latach. Każdy rok będzie wieńczyło kolokwium z wykładanych przedmiotów. Aplikanci mają mieć praktyki w kancelariach i spółkach radcowskich, działach prawnych firm oraz urzędów. Ponadto według programu patroni lub opiekunowie powinni corocznie zapewnić im udział w co najmniej trzech rozprawach sądowych. – Mimo zniesienia ustawowych praktyk w sądach rady poszczególnych izb będą zabiegać o ich organizację. Zakładamy też, że umożliwią je aplikantom patroni występujący przed sądami – wyjaśnia wiceprezes Sałajewski. Także samorząd adwokacki próbuje zorganizować praktyki sądowe. [srodtytul]Pomysły adwokatury[/srodtytul] – Zachęcamy okręgowe rady do zawierania porozumień z sądami – informuje Bartosz Grohman, przewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich Naczelnej Rady Adwokackiej. Pomysły są podobne do radcowskich: więcej zajęć praktycznych, samodzielnych prac pisemnych, grupy patronackie. – Osobom, które nie znajdą patrona, zaproponujemy sześcio – ośmioosobowe grupy szkoleniowe spotykające się regularnie dla omawiania spraw zawodowych pod kierunkiem doświadczonego adwokata – mówi mec. Grohman. [b]Nie wyklucza, że taki patronat byłby odpłatny – adwokat dostawałby od samorządu 1 tys. czy 2 tys. zł miesięcznie.[/b] [ramka][b]Co to są grupy patronackie[/b] [b]Grupy obejmować będą od pięciu do dziesięciu aplikantów tego samego roku pod kierownictwem jednego patrona[/b] – przewiduje uchwała KRRP w sprawie zasad ich tworzenia i prowadzenia. Zostaną one stworzone dla osób, które nie znajdą patrona, i będą służyły ich szkoleniu zawodowemu. Patron ma sprawować opiekę nad jedną grupą. Wyjątkowo możliwe byłoby zwiększenie liczby grup dla jednego patrona. Prowadzenie grupy patronackiej nie wyklucza możliwości sprawowania patronatu indywidualnego dla maksimum czterech aplikantów. Praktyki w grupach odbywać się będą dwa razy w miesiącu i mogą być prowadzone w zespołach ćwiczeniowych lub jako zajęcia indywidualne. Pozostałe dni praktyk w miesiącu aplikanci zaliczają według programu aplikacji.[/ramka] [ramka][b] [link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/12/07/radcowie-maja-juz-plan-szkolenia-aplikantow/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL