Od stycznia składka za trudną pracę

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jeśli firma zamierza dać nagrodę zatrudnionemu w szczególnych warunkach, to warto, by przekazała ją jeszcze w grudniu
Od 2010 r. pracodawcy zaczną odprowadzać nową składkę – na Fundusz Emerytur Pomostowych. Powinna być opłacana za pracownika, który urodził się po 31 grudnia 1948 r. i wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294728] ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656)[/link].W styczniu pracodawcy często wypłacają trzynastki, nagrody roczne i inne bonusy za poprzedni rok. Czy mogą uniknąć płacenia od nich składki na FEP, biorąc pod uwagę, że obowiązek jej odprowadzania pojawia się od 1 stycznia 2010 r.?[srodtytul]Jak emerytalna[/srodtytul]Podstawa wymiaru składki na FEP jest taka sama jak składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tak stanowi art. 36 ust. 2[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294728] ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656)[/link]. Podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowyc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL