Dług umorzony – wpis pozostaje

Fotorzepa, Kar Karol Zienkiewicz
Upadły przedsiębiorca, choć uwolniony od długu, będzie nadal wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych
[b]Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 100/09)[/b] potwierdził, że dotyczy to także sytuacji, w których sąd zdecydował się umorzyć upadłemu przedsiębiorcy długi niespłacone w postępowaniu upadłościowym z powodu braku majątku, którego sprzedaż pozwoliłaby na ich spłatę .Po zakończeniu postępowania upadłościowego wierzyciele, których długi nie zostały spłacone, mogą co do zasady egzekwować je przymusowo przez komornika sądowego.[srodtytul]Dwa podejścia do upadłości[/srodtytul]Może się jednak zdarzyć i tak, że upadłość jest następstwem wyjątkowych i niezależnych od upadłego okoliczności, a ten rzetelnie wykonywał obowiązki nałożone na niego w postępowaniu upadłościowym i nie ma podstaw do pozbawienia go prawa prowadzenia firmy własnej lub pełnienia odpowiedzialnych funkcji.W takiej sytuacji sąd może, na podstawie art. 369 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=48FD6A48300C6BE432EF268D2C27985A?id=328912]prawa upadłościowego i naprawczego (p.u....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL