Nie zmusisz podwładnego do milczenia w sprawie pensji

www.sxc.hu
Pracodawca nie zabroni zatrudnionemu, aby nie ujawniał swoich zarobków. Tym bardziej nie wolno mu stosować za to kar porządkowych czy umownych
Takie stanowisko zajął Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2009 r. w odpowiedzi na pismo naszej czytelniczki.Niektórzy zatrudnieni sygnalizują, że pracodawcy stosują drakońskie kary, gdy podwładny ujawni swoje zarobki. Powołują się przy tym na obowiązek dbania pracownika o dobro pracodawcy. Tymczasem żaden przepis prawa pracy nie nakazuje przestrzegania takiego wymogu w taki sposób, że zatrudniony nie ujawni wysokości osiąganego wynagrodzenia.Ponadto resort uważa, że nie wolno ograniczać pracownika, gdy sam chce ujawnić poziom swoich zarobków. Stosowanie klauzuli poufności wynagrodzenia podwładnego może też uniemożliwić ustalenie dyskryminacji płacowej oraz utrudnić dochodzenie roszczeń z tego tytułu.Przepisy nie dopuszczają stosowania za to kar, nawet gdy pracownik rozwiąże stosunek pracy z własnej inicjatywy i potem zechce zatrudnić się w konkurencyjnej firmie – uznaje Ministerstwo Pracy. Nie widzi też podstaw, aby uka...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL