Ceny transferowe także dla przedsiębiorców strefowych

Przepisy o cenach transferowych mają też zastosowanie do przedsiębiorców prowadzących jednocześnie działalność w specjalnej strefie ekonomicznej i poza nią
Dochody przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych (dalej SSE) na podstawie odpowiedniego zezwolenia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Jest ono przy tym ograniczone terytorialnie i obejmuje dochody uzyskane z działalności prowadzonej na terenie SSE.[srodtytul]Trzeba wydzielić...[/srodtytul]Ponieważ wiele firm prowadzi zarówno działalność strefową, jak i pozastrefową (np. wyrób gotowy wytwarzany jest w SSE z półproduktów powstałych poza SSE), dla uniknięcia stosowania zwolnienia także do części dochodów wypracowanych poza SSE wprowadzono obowiązek wydzielenia organizacyjnego działalności strefowej oraz stosowania w kalkulacji dochodu zwolnionego z opodatkowania przepisów o transakcjach zawieranych między podmiotami powiązanymi (dalej: przepisy o cenach transferowych).Obowiązek ten wynika obecnie z § 5 ust. 5 i 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5182C2DDB2710A89849925F26BBC60F0?i...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL