fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Surowce i Chemia

Buzek i rząd zabiegają o wsparcie dla górnictwa

2010 r. wcale nie musi być ostatnim, gdy UE godzi się na dofinansowanie inwestycji początkowych, np. w nowe złoża węgla – uważa resort gospodarki
„Wiemy, że Komisja Europejska rozważa kilka wariantów w odniesieniu do pomocy publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego. Są to następujące warianty: wygaśnięcie obowiązywania rozporządzenia w dniu 31.12.2010 r., utrzymanie rozporządzenia w obecnym kształcie po roku 2010, obowiązywanie rozporządzenia bez możliwości udzielania pomocy na działalność operacyjną, (dopłaty do wydobycia nie stosowane w Polsce), wydanie rozporządzenia regulującego zasady udzielania pomocy wyłącznie na zamykanie kopalń” – czytamy w odpowiedzi departamentu górnictwa przesłanej do „Rz”.
Już w lipcu Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki, zwrócił się do Andrisa Piebalgsa, unijnego komisarza ds. energii z postulatem, aby KE przedłużyła czas obowiązywania rozporządzenia o dofinansowywaniu górniczych inwestycji (chodzi o dofinansowanie do 30 proc. z budżetu państwa, na zasadach konkursowych projektów w nowe pola wydobywcze czy nowe poziomy w kopalniach). Jak dotąd polskie kopalnie z tej pomocy nie korzystały, bo nigdy w budżecie państwa nie było na to środków. Pierwsze, i to jedynie 400 mln zł (o dwa razy więcej wnioskował resort gospodarki) znalazły się w projekcie budżetu na 2010 r. KE przeprowadziła już konsultacje wśród górniczych przedsiębiorstw badając celowość utrzymania pomocy państwa dla górnictwa węgla kamiennego m.in. w kontekście bezpieczeństwa energetycznego.
„Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Energii przystąpiła do opracowywania raportu Oceny Oddziaływania. Analiza odpowiedzi nadesłanych w ramach konsultacji oraz wnioski wynikające z raportu zostaną przedłożone nowemu Komisarzowi. Na tej podstawie będzie on rekomendował kolegium zajęcie stanowiska” – czytamy w odpowiedzi resortu gospodarki. Nadzorujące branżę ministerstwo przyznało także, że Waldemar Pawlak zwrócił się również o poparcie starań Polski do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Polska wnioskuje o utrzymanie dofinansowania przynajmniej do 2015 r. To dawałoby szansę na wsparcie górniczych inwestycji dodatkową kwotą ok. 2,5-3 mld zł.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA