fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opłata skarbowa

Za wydanie zaświadczenia fiskus każe sobie płacić

Przepis zezwalający na pobieranie opłaty skarbowej od zaświadczeń VAT-25 potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku przy przywozie pojazdu nie jest sprzeczny z prawem unijnym
[b]Wynika tak z odpowiedzi na interpelację poselską nr 11053[/b].
Minister finansów przypomniał, że od 1 maja 2004 r. istnieje obowiązek pobierania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia VAT-25. Wydaje je naczelnik urzędu skarbowego do celów związanych z rejestracją środków transportu. Zaświadczenie takie potwierdza uiszczenie przez podatnika VAT w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link], albo brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu nabywanych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju. Od tych zaświadczeń pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z załącznikiem do tej ustawy.
Resort wyjaśnił, że [b]należność za zaświadczenie jest opłatą za czynności administracyjne.[/b] Stanowi ona element kontroli prawidłowości rozliczania VAT od pojazdów kupionych na terytorium Unii Europejskiej. Minister zaznaczył, że z danych posiadanych przez resort wynika, iż Komisja Europejska do tej pory nie wysuwała żadnych zarzutów formalnych, które by wskazywały, że opłatę tę należy uznać za niezgodną z prawem unijnym. [b]Zarzuty te pojawiły się ze strony niektórych samorządowych kolegiów odwoławczych. Zdaniem resortu są jednak bezpodstawne[/b].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA