Podwładny nie zrzeknie się odprawy emerytalnej

Osoby niezdolne do pracy, które z tego powodu odchodzą na rentę lub emeryturę, otrzymują odprawę. Takie pieniądze są chronione tak jak wynagrodzenie za pracę
Jednym z przejawów tej ochrony jest [b]zakaz zrzeczenia się przez pracownika prawa do tej odprawy oraz zakaz jego przenoszenia na inną osobę[/b].Zgodnie bowiem z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8594CAD83EB31428E5170AE2B0EFCD1A?id=76037]art. 84 k.p.[/link] pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.Zakaz ten ma charakter bezwarunkowy i nie może być uchylony porozumieniem stron stosunku pracy.[srodtytul]Nie dla zleceniobiorcy[/srodtytul]Ta bezwzględnie obowiązująca norma z art. 84 k.p. dotyczy każdego pracownika bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy. Zatem niezależnie od tego, czy jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę. Nie obejmuje ona natomiast osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy-zlecenia, umowy o dzieło czy kontraktu menedżerskiego).[srodtytul]Orzekały o tym sądy[/srodtytul]Art...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL