fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Na Euro prostsze wywłaszczanie

Fotorzepa, Darek Golik
Będzie można szybciej pozyskiwać grunty pod budowę stadionów
Od 14 października 2009 r obowiązują uproszczone procedury wywłaszczania nieruchomości pod inwestycje związane z mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Tego dnia weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A640121A8B927D78E2BC383A596A1094?id=327233](DzU nr 161, poz. 1281)[/link].
Wprowadza podobne zasady, jakie obowiązują dla inwestycji drogowych. Zgodnie z nimi właściciel (użytkownik wieczysty) będzie wywłaszczany z nieruchomości już z chwilą wydania decyzji lokalizacyjnej. Do tej pory było inaczej. Postępowanie wywłaszczeniowe toczyło się bowiem razem z odszkodowawczym, co znacznie wydłużało proces pozyskiwania gruntów pod inwestycje związane z tymi mistrzostwami. Stąd ta zmiana. Teraz postępowanie odszkodowawcze będzie przeprowadzane oddzielnie. Nowelizacja przewiduje, że najpierw strony będą ustalały wysokość odszkodowania w drodze porozumienia – mają na to dwa miesiące od dnia, w którym decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna. Jeżeli w tym czasie nie dojdą do porozumienia co do wysokości odszkodowania, to ustali je wojewoda w formie decyzji. Ma na to 30 dni. Wysokość odszkodowania będzie ustalona na podstawie operatu szacunkowego przygotowanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Ma uwzględniać stan nieruchomości na dzień wydania decyzji lokalizacyjnej. Odszkodowanie będzie jednak podlegało waloryzacji na dzień wypłaty.
Samo odszkodowanie ma być wypłacane w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja w jego sprawie stała się ostateczna, albo od daty ustalenia wysokości odszkodowania z dotychczasowym właścicielem (użytkownikiem wieczystym). Nowelizacja przewiduje też zachętę dla osób, które wcześniej się wyprowadzą. Mianowicie odszkodowanie zostanie powiększone o 5 proc. wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, ale tylko gdy wywłaszczeni wyprowadzą się w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja lokalizacyjna stała się ostateczna. Jeżeli decyzja lokalizacyjna pozbawia własności mieszkania, to właściciel dostanie jeszcze 10 tys. zł. Poza tym spółka prowadząca inwestycje na mistrzostwa musi się także zatroszczyć o lokale zamienne dla osób pozbawionych mieszkania. Nie w każdym jednak przypadku spoczywa na niej ten obowiązek. Nowelizacja zwalania z niego, jeżeli wywłaszczeni nie wyprowadzą się przed wydaniem pozwolenia na budowę dla danej inwestycji.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA