fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Krwiodawca ma prawo do ulgi w wysokości 130 zł

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Osoby, które oddają bezpłatnie krew, mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane na takie cele
Odliczenie przysługuje w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego w odrębnych przepisach. Ekwiwalent ten wynosi 130 zł i nie jest uzależniony od tego, czy krwiodawca oddaje rzadką grupę krwi czy inną. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10 074 wyjaśniło również, że nie są w tym zakresie planowane żadne zmiany.
Ulga została wprowadzona 1 stycznia 2007 r. Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=12D968D701BE07AA83D9BA0F42B8190A?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] odliczeniu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=75153]ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (DzU nr 106, poz. 681 ze zm.)[/link]. Z ulgi tej mogą skorzystać zarówno podatnicy obliczający podatek dochodowy na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, jak i uzyskujący przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. [b]Przedmiotem darowizny na cele krwiodawstwa jest krew oddana bezpłatnie[/b], przez którą rozumie się również osocze i inne składniki krwi, z tym że przy ustalaniu wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa ustawodawca wskazał, że – niezależnie od przedmiotu tej darowizny – podatnik stosuje zawsze przelicznik odpowiadający wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi.Dawcom krwi rzadkich grup przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł za 1 litr pobranej krwi – czyli w takiej samej wysokości jak pozostałym. A to oznacza, że osoby, które oddają honorowo krew, oraz osoby, które oddają składniki krwi (np. osocze), obliczając kwotę przysługującej im ulgi, stosują taki sam ekwiwalent pieniężny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA