Bez dochodu przy nieodpłatnym umorzeniu

W przypadku umorzenia udziałów w spółce, należących do osoby fizycznej, nie zawsze powstaje dochód podlegający PIT
W praktyce dość często dochodzi do nieodpłatnego umorzenia udziałów osób fizycznych w spółkach będących osobami prawnymi. Zgodnie z ustawą o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Z przepisu tego wynika, że opodatkowany jest dochód faktycznie uzyskany przez podatnika.Oznacza to, że [b]w sytuacji gdy w wyniku umorzenia w trybie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych nie jest wypłacane wynagrodzenie na rzecz wspólnika, którego udziały są umarzane, to nie powstaje u niego dochód podlegający opodatkowaniu PIT[/b]. Osoba ta bowiem nie otrzymuje w związku z umorzeniem żadnego wynagrodzenia.A według ustawy o PIT w przypadku umorzenia udziałów opodatkowaniu podlega dochód faktycznie uzyskany. Brak zaś dochodu u wspólnika będącego osobą fizyczną oznacza również to, że spółka nie ma obowiązku poboru podatku jako płatnik.Warto jedno...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL