Rząd skąpi na niepełnosprawnych

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Przedsiębiorcy protestują przeciwko wytycznym, które znacznie ograniczają ich prawo do refundacji z PFRON
Chodzi o refundację dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych. Na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310460]rozporządzenia z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU nr 70, poz. 603)[/link], z takiej pomocy mogą skorzystać zakłady pracy chronionej, w których ponad połowa załogi to niepełnosprawni.– Miesiąc po tym, jak nowe przepisy zaczęły obowiązywać, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych opublikował informację, która szczegółowo wymieniała koszty, jakie nie mogą zostać zrefundowane – mówi Anna Pałecka Błaszczyk, dyrektor ds. prawnych w Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnoprawnych. – Znacznie ograniczyło to możliwości uzyskania refundacji przez zakłady pracy chronionej.[srodtytul]Niewielu skorzystało [/srodtytul]Ze względu na biurokratyczne...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL