Umowa o dzieło nie zawsze bez składek ZUS

Jeśli firma zawiera dzieło z tą samą osobą, z którą łączy ją angaż, to także od przychodu osiągniętego przez pracownika z takiego tytułu odprowadzi składki emerytalno-rentowe
Umowa o dzieło nie jest samoistnym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Z tego względu zawarcie takiego kontraktu z tym, kto nie ma innych tytułów do ubezpieczeń, nie powoduje obowiązku odprowadzania należności na ubezpieczenia społeczne. Tak samo z reguły jest, gdy co prawda wykonawca dzieła jest np. pracownikiem, ale nie tego podmiotu, który zlecił realizację dzieła.Zasada jest bowiem taka, że obligatoryjnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają m.in. osoby fizyczne, które na obszarze Polski są pracownikami, czy osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Tak wynika z art. 6 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=086D5DB664B32FF98B1D88172516AAB8?id=184677]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74, ze zm., ustawa o...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL