fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Lepsza lokalizacja to wyższa opłata

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Rada gminy ma prawo wprowadzić na różnych bazarach odmienne stawki opłaty targowej. Może także od razu wielokrotnie podnieść jej wysokość
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w [b]wyroku z 30 września 2009 r.(sygn. III SA/Wa 616/09)[/b] Wyjaśnił on, że istotne jest jedynie, aby ustalona opłata nie przekraczała limitu określonego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Sprawa była wynikiem zaskarżenia podjętej w ubiegłym roku przez radę miejską w Myszyńcu uchwały, która wielokrotnie podniosła wysokość opłaty targowej na dwóch bazarach o najlepszej lokalizacji. To dlatego, że co do zasady stawki na targowiskach w tej gminie uzależnione są od rodzaju prowadzonej sprzedaży. Najwyższe (nawet 40 zł za dzień) obowiązują osoby handlujące z samochodu ciężarowego. Najniższe stawki ustanowiono dla sprzedających towary z wozu konnego lub przyczepy ciągnikowej. Spór się pojawił, gdy w 2008 r. na dwóch targowiskach wszyscy zostali zobowiązani do płacenia 100 zł dziennie. Sąd uznał jednak, że takie postępowanie rady miejskiej nie narusza prawa. To dlatego, że art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustala maksymalny limit tej opłaty na 658,49 zł dziennie. Nie zgodził się także z zarzutem, że rada gminy nie może różnicować stawek opłaty w zależności od tego, na jakim targowisku odbywa się handel. Jego zdaniem takie ograniczenie nie wynika z przepisów. Poza tym byłoby ono nieracjonalne. To dlatego, że [b]uzasadnione jest, aby osoby handlujące w atrakcyjniejszych miejscach uiszczały wyższą opłatę[/b]. Tym samym WSA w Warszawie nie zgodził się z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 września 1993 r. [b](sygn. SA/Gd 1056/93)[/b], w którym ten uznał, że z przepisów nie wynika, aby stawki opłaty targowej mogły być różne dla odrębnych typów targowisk. Według niego mogą być one zróżnicowane jedynie w zależności od rodzaju sprzedaży (z ręki, koszów, samochodu, stoiska itp.).
Zgodnie z art. 15 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E9B2F2B763B9CEDF1F998EB6FDC8B4C1?id=182297]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/link] opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Opłacie targowej nie podlega jednak sprzedaż w budynkach lub częściach budynków (z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw). Tę opłatę pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko .
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA