Prawo dla Ciebie

Pies asystujący musi mieć specjalny certyfikat

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Niepełnosprawny, któremu podczas zakupów towarzyszy czworonóg, będzie musiał legitymować się dokumentem potwierdzającym umiejętności zwierzęcia
Art. 20a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7C154DBC6B431BA509454698ED6D7552?id=257066]ustawy o rehabilitacji[/link] gwarantuje osobom niepełnosprawnym możliwość wejścia z psem asystującym do budynków użyteczności publicznej i korzystania z transportu publicznego. Wymaga, aby miał on uprząż, świadectwo szczepień i certyfikat. Warunki, jakim musi odpowiadać, zawiera opracowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów psów asystujących, wydawania certyfikatów i rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.
Zależnie od tego, komu ma czworonóg służyć, wymaga się od niego innych cech. Tak np. pies przewodnik niewidomego powinien być łagodny i stosunkowo energiczny. Minimalny okres jego szkolenia to w sumie 20 miesięcy. Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo ma być nieprzeciętnie chętny do współpracy z człowiekiem i stosunkowo duży. Jego szkolenie ma trwać o miesiąc krócej. Jeszcze inne wymagania stawia się psom sygnalizującym osoby głuchej i niedosłyszącej oraz sygnalizującym atak choroby. Rozporządzenie nie zawiera szczegółowych wymagań co do zasad szkolenia i egzaminowania. MPiPS twierdzi, że dotychczasowa praktyka i oczekiwania środowiska niepełnosprawnych będą wystarczające do oceny umiejętności zwierząt.
Certyfikaty dla psów asystujących będą mogły wydawać tylko podmioty, które uzyskają wpis w rejestrze prowadzonym przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. [b]Ubiegający się o wpis będą musieli nie tylko złożyć odpowiednie dokumenty, ale także przedstawić opisy procedury oceny umiejętności psa, przeprowadzenia egzaminu i wydawania certyfikatu[/b]. Będą też musieli zapewnić odpowiednie warunki szkoleń i egzaminów. O wynikach będą informować PFRON, który ma refundować koszty wydania certyfikatu. W dokumencie znajdzie się m.in. rasa, imię oraz data urodzenia psa, imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej oraz numer wpisu do rejestru podmiotu, który go wydał. Pies w trakcie szkolenia będzie oznaczany czerwonym napisem „Pies asystujący w trakcie szkolenia”, a mający certyfikat niebieskim „Pies asystujący”. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. MPiPS szacuje, że w przyszłym roku certyfikaty otrzyma około 200 psów.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL