fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Pies asystujący musi mieć specjalny certyfikat

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Niepełnosprawny, któremu podczas zakupów towarzyszy czworonóg, będzie musiał legitymować się dokumentem potwierdzającym umiejętności zwierzęcia
Art. 20a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7C154DBC6B431BA509454698ED6D7552?id=257066]ustawy o rehabilitacji[/link] gwarantuje osobom niepełnosprawnym możliwość wejścia z psem asystującym do budynków użyteczności publicznej i korzystania z transportu publicznego. Wymaga, aby miał on uprząż, świadectwo szczepień i certyfikat. Warunki, jakim musi odpowiadać, zawiera opracowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów psów asystujących, wydawania certyfikatów i rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.
Zależnie od tego, komu ma czworonóg służyć, wymaga się od niego innych cech. Tak np. pies przewodnik niewidomego powinien być łagodny i stosunkowo energiczny. Minimalny okres jego szkolenia to w sumie 20 miesięcy. Pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo ma być nieprzeciętnie chętny do współpracy z człowiekiem i stosunkowo duży. Jego szkolenie ma trwać o miesiąc krócej. Jeszcze inne wymagania stawia się psom sygnalizującym osoby głuchej i niedosłyszącej oraz sygnalizującym atak choroby. Rozporządzenie nie zawiera szczegółowych wymagań co do zasad szkolenia i egzaminowania. MPiPS twierdzi, że dotychczasowa praktyka i oczekiwania środowiska niepełnosprawnych będą wystarczające do oceny umiejętności zwierząt.
Certyfikaty dla psów asystujących będą mogły wydawać tylko podmioty, które uzyskają wpis w rejestrze prowadzonym przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. [b]Ubiegający się o wpis będą musieli nie tylko złożyć odpowiednie dokumenty, ale także przedstawić opisy procedury oceny umiejętności psa, przeprowadzenia egzaminu i wydawania certyfikatu[/b]. Będą też musieli zapewnić odpowiednie warunki szkoleń i egzaminów. O wynikach będą informować PFRON, który ma refundować koszty wydania certyfikatu. W dokumencie znajdzie się m.in. rasa, imię oraz data urodzenia psa, imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej oraz numer wpisu do rejestru podmiotu, który go wydał. Pies w trakcie szkolenia będzie oznaczany czerwonym napisem „Pies asystujący w trakcie szkolenia”, a mający certyfikat niebieskim „Pies asystujący”. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. MPiPS szacuje, że w przyszłym roku certyfikaty otrzyma około 200 psów.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA