Nie trzeba mieć matury, by dostać wsparcie

Fotorzepa, Łukasz Solski
Brak świadectwa dojrzałości nie może pozbawiać dofinansowania kosztów nauki młodocianego. Przepisy stawiające taki warunek są niezgodne z konstytucją
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim [b](II SA/Go 353/09)[/b].Samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) unieważniło decyzję przyznającą dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego na przygotowaniu zawodowym, bo zatrudniający go przedsiębiorca nie miał odpowiednich kwalifikacji.Z § 10 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F638C9CCF32129FA489A2F67B786F93E?id=166436]rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU nr 113, poz. 988 ze zm.)[/link] wynika m.in., że oprócz przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego przedsiębiorca powinien mieć świadectwo dojrzałości technikum rolniczego.Tymczasem [b]w opisywanym przypadku pracodawca miał jedynie świadectwo ukończenia tej szkoły[/b].[srodtytul]Niezgodność z ustawą[/srodtytul]Wydawałoby się zatem, że decyzja SKO była słuszna, tym bardziej że w [b]wyroku z 30 czerwca 2008 r. WSA (IV SA/GI 1271/07...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL