Pracownik z czasowym angażem otrzyma odprawę

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Jeśli w firmie zatrudniającej 20 osób podwładny ma umowę terminową, jego szef przy rozstaniu musi stosować ustawę o zwolnieniach grupowych. Z tego wynika zobowiązanie finansowe
[b]Zatrudniamy ponad 20 osób. Zwolniliśmy pracownika, który miał umowę na czas określony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego wymówienia. W świadectwie pracy podaliśmy, że przyczyna rozwiązania angażu leży po stronie pracodawcy. Czy pracownikowi przysługuje odprawa finansowa?[/b][b]Tak.[/b] Przesądza o tym art. 1 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169524]ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm., dalej ustawa)[/link]. Muszą ją stosować wszyscy pracodawcy, niezależnie od rodzaju swojej działalności, jeśli zatrudniają co najmniej 20 pracowników i chcą się z nimi rozstać z przyczyn leżących po stronie zakładu.Tak było w opisanym wypadku, skoro w świadectwie pracy została podana przyczyna rozwiązania umowy z winy pracodawcy.[srodtytul]Wystarczy jeden zwolniony[/srodtytul]Nawet ci, którzy z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL