Macierzyński bez waloryzacji

www.sxc.hu
[b]Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży przez 218 dni. Za 33 dni otrzymała wynagrodzenie z tytułu choroby płatne przez pracodawcę, a za 185 dni zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS. Urodziła dziecko 186 dnia. Czy waloryzować podstawę wymiaru zasiłków? W którym momencie?[/b]Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, pobieranego bezpośrednio po zasiłku chorobowym.W przypadku pracownicy, która zasiłek macierzyński otrzymała bezpośrednio po zasiłku chorobowym, ma zastosowanie art. 43 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267[/link] ze zm., dalej ustawa zasiłkowa).Przepis ten stanowi, że podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i inneg...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL