fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Uwzględnij w rozliczeniach dodatek do pensji

[b]Pracownica księgowości często zastępuje kasjerkę w czasie jej nieobecności w pracy. Z tego powodu na czas nieokreślony przyznaliśmy jej dodatek za zastępstwo. Zawarliśmy też z nią w tym celu specjalną umowę, zgodnie z którą te pieniądze wypłacamy jej tylko za dni, w które pracuje jako kasjerka. A zatem nie w każdym miesiącu przyznajemy jej ten dodatek. Czy jednak mamy go wliczać do podstawy wymiaru zasiłków?[/b][b]Tak.[/b] Dodatek za zastępstwo należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych w wysokości wypłacanej za miesiące, za które wynagrodzenie przyjęto do obliczenia tej podstawy.Z przedstawionych przez czytelnika zasad wypłaty dodatku wynika, że przysługuje on za wykonaną pracę. Dlatego też należy go uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych w kwocie faktycznie wypłaconej za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w któtał przyznany na czas nieokreślony. W związku z tym nie ma podstaw, ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA