fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Działalność można prowadzić, nawet gdy nie ma zysków

Aby zakwalifikować działania podejmowane przez podatnika do działalności gospodarczej, z której dochody podlegają opodatkowaniu, trzeba ocenić ich zamiar, okoliczności i cel. Brak dochodów nie oznacza jeszcze, że działalność nie jest prowadzona
Źródłami przychodów są działalność wykonywana osobiście i pozarolnicza działalność gospodarcza.Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 9.Jest to zatem działalność zarobkowa, czyli służąca osiąganiu zysków, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. A to oznacza, że jest to działalność przygotowana i uporządkowana, która ma charakter powtarzalny.Zwróciła na to uwagę[b] Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 14 września 2009 r. (IPPB1/415-556/09-2/MT)[/b].[srodtytul]Z nastawieniem na prof...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA