fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Leasigodawca powinien wystawić korektę w razie wcześniejszego rozwiązania umowy

Gdy umowa leasingu finansowego zostanie rozwiązana przed terminem i w efekcie leasingodawca otrzyma niższą kwotę niż pierwotnie umówiona, trzeba będzie skorygować wysokość podatku należnego od wartości tej transakcji
[b]– Spółka z o.o. podpisała umowę leasingu finansowego maszyny produkcyjnej, którą amortyzowała. W momencie wydania towaru otrzymała fakturę na całą kwotę przewidzianą w umowie (faktura na dostawę towarów). W połowie okresu, na jaki została zawarta ta umowa, na skutek zgodnego porozumienia stron nastąpiło jej rozwiązanie i maszyna została zwrócona. Nie miało to dla spółki żadnych skutków finansowych (tj. nie było konieczności żadnych spłat, dopłat czy zapłaty kar umownych przez którąkolwiek ze stron). Czy taka sytuacja generuje jakiekolwiek skutki w VAT u którejś ze stron transakcji? Czy oddając maszynę spółka powinna wystawić fakturę VAT, a może żądać korekty pierwotnej faktury?[/b] – pyta czytelnik DF.Wydanie towarów w ramach leasingu finansowego co do zasady traktowane jest dla celów VAT jako dostawa towarów. Warunkiem takiej kwalifikacji leasingu jest:- amortyzacja przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę oraz- klauzula umowna przewiduj...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA