fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Oświadczenie o zamiarze korzystania z uprawnień rodzicielskich trzymaj w aktach podwładnego

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
[b]W związku ze zmianą rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2009 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika proszę o wyjaśnienie, jak należy rozumieć zmianę w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c. Dotyczy ona oświadczeń o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w art 189[sup]1[/sup] k.p.[/b]Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka, którzy są pracownikami, przysługują różnego rodzaju uprawnienia związane z rodzicielstwem. Jednakże może z nich skorzystać tylko jedno z nich, zgodnie z dokonanym przez nich wyborem. Dotyczy to następujących uprawnień:- niezatrudniania przez pracodawcę pracownika, który opiekuje się dzieckiem w wieku do lat czterech, bez jego zgody w wymiarze przekraczającym osiem godzin na dobę przy stosowaniu systemów: równoważnego czasu pracy, pracy w ruchu ciągłym, skróconego tygodnia pracy i prac...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA