fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zobowiązać odchodzącego pracownika, by nie szkodził interesom firmy

Wydaje się, że zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i korzystanie z niej jest prostym zabiegiem. Ale wciąż przysparza pracodawcom wiele problemów. Podpowiadamy, jak ich uniknąć lub je rozwiązać
Pracodawcy często zabezpieczają swe interesy również w stosunku do byłych pracowników kadry kierowniczej lub pracowników mających dostęp do szczególnie ważnych informacji firmy. Jednym ze sposobów jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Treścią takiej umowy jest z jednej strony zobowiązanie się pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w zakresie i przez czas określony w umowie, a z drugiej zobowiązanie się pracodawcy do wypłacenia pracownikowi z tego tytułu odszkodowania w określonej wysokości.Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta wyłącznie z pracownikami, którzy w związku z pełnieniem danych funkcji w firmie lub wykonywaniem swoich obowiązków pracowniczych korzystają z informacji, których ujawnienie lub wykorzystanie w innej firmie może narazić danego pracodawcę na szkodę (art. 101[sup]2[/sup] § 1 k.p.). W stosunku do innych kategorii pracowników podpisanie takiej umowy jest zatem ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA