Telepracownika wolno kontrolować

Fotorzepa, Darek Golik
Od dwóch miesięcy zatrudniamy pracownicę w formie telepracy. Ostatnio mamy pewne zastrzeżenia co do sposobu wykonywania przez nią zadań. Zaczęła z opóźnieniem przysyłać raporty, do których sporządzania jest zobowiązana. Wydaje nam się, że wyjechała na wakacje, ma dodatkową pracę albo zleciła wykonanie zadań komuś innemu. Czy możemy sprawdzić, jak wykonuje pracę?
[b]Tak. [/b]Telepracownik rozlicza się z pracodawcą z wyników pracy. Organizacja czasu pracy należy do niego, a nie do szefa. Przy czym rozmiar przydzielonej mu przez firmę pracy musi odpowiadać temu, jaki można wykonać w ramach ustawowego czasu pracy. Telepracownik musi tak jak każdy inny pracownik wykonywać pracę osobiście. Jednocześnie każdy pracodawca ma prawo kontrolować pracę telepracownika w miejscu jej wykonywania.Jeżeli jednak praca jest wykonywana w domu telepracownika, szef ma prawo przeprowadzać kontrolę w ograniczonym zakresie. Może ona dotyczyć wykonywania pracy. Pracodawca może także dokonać jej w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu oraz jego instalacji. Kontrola może również dotyczyć bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak trzeba pamiętać, że za każdym razem na dokonanie kontroli pracodawca musi mieć zgodę telepracownika. Powinien ją uzyskać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL