Przychód ma wnoszący wkład

Wniesienie do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego stanowi jego odpłatne zbycie
Jego wartość, określona w umowie spółki jawnej, stanowiąca podstawę ustalenia udziału kapitałowego, jest – w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) – przychodem z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.[b]Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 25 czerwca 2009 r. (nr IPPB1/415-288/09-2/AG)[/b].Podatnik (przedsiębiorca), który wystąpił o interpretację, chciał wiedzieć, czy wnosząc znak towarowy jako wkład niepieniężny do spółki jawnej, uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Znak ten jest objęty prawem ochronnym na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Patentowy i nadaje się do gospodarczego wykorzystywania.Obecnie podatnik uzyskuje przychody z udzielenia licencji na korzystanie z tego znaku. W planach ma jednak zawiązanie spółki jawnej, do której zamierza wnieść wkład niepieniężny w postaci znaku towarowego po jego wartości ry...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL