Zanim zapłacisz komornikowi, sprawdź, czy się nie pomylił

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Za prowadzenie egzekucji dłużnik musi zapłacić. Jego dług zostaje bowiem powiększony o dodatkowe koszty. Jeśli stwierdzi, że komornik żąda za dużo, może złożyć skargę do sądu
Pamiętajmy jednak, że skarżyć można się dopiero na postanowienie komornika wydawane w związku z zakończeniem egzekucji, w którym ustala on wysokość kosztów egzekucji i przyznaje koszty zastępstwa adwokackiego.[srodtytul]Za co i ile się należy[/srodtytul]Za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową, która wynosi 15 proc. wartości egzekwowanego świadczenia. Nie może być jednak niższa niż 1/10 i wyższa niż 30-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.Opłatę ustala komornik w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez niego wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji. Nie liczmy na to, że opłaty unikniemy w razie umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela czy przy umorzeniu egzekucji z mocy prawa. W obu tych wypadkach komornik zażąda zapłaty.Skąd się dowiemy, ile trzeba zapłacić? Z postanowienia, w którym wezwie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL