Nie zawsze można szybciej pożegnać podwładnego

www.sxc.hu
Pracodawcy podejmujący decyzję o rozstaniu z pracownikiem często chcą się go jak najszybciej pozbyć z zakładu. W tym celu skracają mu okres wypowiedzenia. Jednak nie zawsze można to zrobić
Czasami do tego, aby szybciej rozstać się z pracownikiem – o czym pracodawcy zapominają – konieczna jest zgoda podwładnego. Wynika to z art. 36 § 6 i art. 36[sup]1[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=645F8B5D1FDF07C118E7EE33952A5C9D?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Pierwszy z tych przepisów pozwala na skrócenie okresu wypowiedzenia, gdy jest to na rękę zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Zgodnie bowiem z tym przepisem strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Przepisy nie ustalają też żadnych limitów tego skrócenia. Wydaje się więc, że decyzja w tej sprawie zależy od woli obu stron stosunku pracy.Trzeba jednak pamiętać, że uzgodnienia stron co do skrócenia okresu wypowiedzenia nie są równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron. Innymi słowy, ich zgoda na skrócenie okresu wypowiedzenia nie przekreśla skutku prawnego wynikającego ze złożenia wypowie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL