Bez katalogu dodatkowych kosztów

PFRON nie stworzy listy kosztów, które mogą zostać zrefundowane
Zdaniem funduszu prowadziłoby to do zawężenia listy faktycznych kosztów, które mogą zostać zwrócone zakładom pracy chronionej w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnych pracowników.Chodzi o nowe możliwości, jakie wynikają z obowiązującego od 8 maja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310460]rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU nr 70, poz. 603)[/link]. Takie wsparcie przysługuje zpch, w których ponad połowa pracowników ma orzeczenie o niepełnosprawności.Choć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trafiło już prawie 300 wniosków o taką refundację, pozytywnie rozpatrzono tylko siedem. Kwoty, na jakie opiewały umowy zawarte z funduszem, wynoszą od 5 tys. do 200 tys. zł.Z informacji, które uzyskaliśmy z PFRON, wynika, że urzędnicy chcą uwzględnić jak największą liczbę wniosk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL