fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Komercyjne

Kiedy wejdzie nowy najemca

Aleksander Barczewski
Materiały Promocyjne
Jeśli firma odzieżowa zgłasza wniosek o upadłość, a jest najemcą powierzchni w centrum handlowym, jak szybko jej sklep może zająć następny najemca, który czeka w kolejce na wynajem dobrej powierzchni?
[b]Aleksander Barczewski
radca prawny Kancelaria Prawna J. Chałas i Wspólnicy[/b]
Odpowiedź zależy od tego, z jakim rodzajem upadłości mamy do czynienia, oraz od treści umowy najmu. Jeżeli ogłoszona została upadłość z możliwością zawarcia układu, a w lokalu jest prowadzone przedsiębiorstwo upadłego, to prawo upadłościowe ustanawia wypowiadania najmu przez wynajmującego będącego wierzycielem aż do umorzenia postępowania upadłościowego lub zawarcia układu albo zmiany postępowania z układowego na likwidacyjne. Wypowiedzenie takie jest możliwe jedynie za zgodą rady wierzycieli. Jeżeli układ jest już zawarty, to zakaz ten przestaje obowiązywać, chyba że co innego wynika z treści układu, gdyż może on ustanowić zakaz wypowiedzenia umowy do czasu jego wykonania. Niezależnie od powyższego, umowa może wygasnąć na skutek upływu terminu, na jaki została zawarta, lub za porozumieniem stron. Inaczej to wygląda w przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej. Jeśli lokal był już wydany upadłemu, to syndyk może wypowiedzieć umowę także wtedy, gdy wypowiedzenie jej przez upadłego nie było dopuszczalne. Jeżeli jest to lokal, w którym prowadzone było przedsiębiorstwo upadłego, wypowiedzenie następuje z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że umowne terminy są krótsze. Jednak rozwiązanie umowy nie może nastąpić przed upływem terminu, za który czynsz zapłacono z góry. Na podstawie postanowienia sędziego komisarza syndyk wypowiada umowę najmu przed terminem, jeżeli dalsze trwanie umowy utrudniałoby prowadzenie postępowania, w szczególności, gdy prowadzi do zwiększenia kosztów upadłości.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA