Wypłacasz odsetki za granicę, sprawdź, czy musisz pobrać podatek

Przedsiębiorcy wypłacający odsetki za granicę powinni pamiętać o ciążącym na nich obowiązku pobrania podatku u źródła. Wynika on wprost z ustawy, ale prawidłowe rozliczenie będzie najczęściej wiązało się z analizą odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT przedsiębiorca wypłacający odsetki kontrahentowi, który nie jest rezydentem podatkowym w Polsce, ma obowiązek pobrać podatek (tzw. podatek u źródła). Przypominamy, że nierezydentem jest osoba, która nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium Polski i podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiągniętych w Polsce.[srodtytul]Stawki ustawowe[/srodtytul]Podstawowa stawka podatku u źródła z tytułu odsetek wynosi 20 proc. przychodów. W pewnych sytuacjach może ona być obniżona lub może być stosowane zwolnienie z podatku.[b]Od 1 lipca 2009 r. stawka podatku wynosi 5 proc. przychodów, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:[/b]- odbiorcą odsetek jest spółka, której dochody są w całości opodatkowane w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,- spółka taka posiada co najmniej 25 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej odsetki lub spółka wypłacaj...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL